فایل word بررسي تاثيرات هارمونيکها در صحت عملکرد ادوات شبکه توزيع برق مراکزداده با تاکيد بر مديريت مصرف انرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثيرات هارمونيکها در صحت عملکرد ادوات شبکه توزيع برق مراکزداده با تاکيد بر مديريت مصرف انرژي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

دراین مقاله باتوجه به وجود گسترده بارهای غیرخطی درمراکز داده Data Centers همانند mainframe ها سرورها و سایرتجهیزات الکتریکال موجود درسایتهای عملیاتی شرکت و باعنایت به درصد بالای هارمونیک های جریان درسیستم توزیع انرژی بدلیل وجود بارهای غیرخطی مذکور درمراکز داده به بررسی اثرات هارمونیکی درشبکه توزیع برق مرکز داده پرداخته شده است هارمونیک ها باعث اشغال بخشی ازظرفیت دردسترس سیستم توزیع برق خواهد شد به گونه ای که درصورت عدم بکارگیری فیلترهای اکتیو می بایستی به منظور تامین توان موردنظر تجهیزاتی بارنج توانی بالاتر انتخاب نمود لذا اهمیت مبحث کیفیت توان درسیستم توزیع الکتریکال مراکز داده درحضور بارهای هارمونیک ساز بشدت موردتوجه خواهد بود

لینک کمکی