فایل word بررسي رفتار مصرف کننده پس از مواجهه با تبليغات بيلبوردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رفتار مصرف کننده پس از مواجهه با تبليغات بيلبوردي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :37

چکیده مقاله:

افزایش جو رقابتی سبب شده است که سازمان های امروز، با مشکلات و مسائل مختلفی مواجه گردند. فرایند جهانی شدن و به وجود آمدن سازمان تجارت جهانی، پیشرفت های وسیع در حوزه تکنولوژی و فنآوری، تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، کمبود منابع، افزایش تعداد تولید کنندگان و هزینههای بالای تولید چالش هایی هستند که بنگاه ها و شرکت های مختلف با آن روبرو هستند. از نتایج می توان بهاین نتیجه رسید که عوامل بازاریابی می توانند با تقسیم اطلاعات در مورد محصول با تزریق مقطعی اطلاعات در تبلیغات همواره ذهن مشتری را در مورد محصولات درگیر ساخته و تصمیمات خرید رابرای آنها تسهیل بخشند.

لینک کمکی