فایل word بررسي روندسرمايه گذاري وتوسعه صنعت نفت ايران تحت تاثير تحريم اقتصادي آمريکا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي روندسرمايه گذاري وتوسعه صنعت نفت ايران تحت تاثير تحريم اقتصادي آمريکا :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

سابقه تاریخی تحریمهای اقتصادی علیه ایران نشان می دهد از سالهای آغازین انقلاب اسلامی همواره آمریکا تلاش کرده است تا با وضع برخی قوانین ومقررات، روابط تجاری با دیگر کشورها را محدود نماید. در دورهریاست جمهوری کلینتون نیز تحریمی در قالب طرح داماتو که اولین بار توسط سناتور داماتو تهیه گردید ودر سال 5991 به تصویب مجلس سنا وکنگره رسید، اعمال شد. محرومیت شرکتهای آمریکایی سرمایه گذار یاشرکتهایی که بخشی از سهام آنها آمریکایی بود از سرمایه گذاری درامورمربوط به توسعه وبازسازی صنایع نفت وگازایران ازجمله موارد مطروحه در طرح داماتو بود. هدف این تحقیق روشن شدن میزان تأثیر عوامل خارجیمانند تحریم بر روی رشد اقتصادی واجتماعی ایران و میزان این تأثیر گذاری مشخص شود تا راهکارهای خروج از بحران پیشنهاد شود که درنهایت با اجرای این راهکارها اقتصاد ایران در مسیر رشد وتوسعه حرکت کند. دراین پژوهش سعی شده است تأثیر تحریم اقتصادی آمریکا بر توسعه صنعت نفت ایران مورد بررسی قرارگیرد.

لینک کمکی