فایل word بررسي ريسک فاکتورها و ارائه اقدامات کنترلي جهت کاهش حوادث درصنعت ساخت و ساز مطالعه مروري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ريسک فاکتورها و ارائه اقدامات کنترلي جهت کاهش حوادث درصنعت ساخت و ساز مطالعه مروري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

صنعت ساخت و ساز امروزه یکی از اشتغال زاترین صنایع در دنیا میباشد که علاوه بر اشتغال بالای این صنعت، حدود نیمی از حوادث ناشی از کار در این صنعت اتفاق میافتد که آمار مرگ و میر بالایی را نیز شامل میشود. احتمالا میتوان بیان کردکه حوادث این صنعت ناشی از ناکارآمدی روشهای متعارف ارزیابی ریسک و همچنین اجرای فعالیتهای بدون در نظر گرفتن استانداردهای ایمنی است که تاثیر عمدهای بر سلامت و ایمنی کارکنان میگذارد. بنابراین شناسایی و ارزیابی خطراتو ریسکها یک گام ضروری در این صنعت میباشد که تجزیه و تحلیل ایمنی یک اقدام موثر و فعال برای شناسایی، ارزیابیو کنترل ریسکها در روشهای صنعتی است . لذا یکی از وظایف اصلی در خصوص شاغلین صنعت پرمخاطره، شناسایی و ارزیابی، کنترل و آموزش مخاطرات و نحوهی کنترل آنها میباشد. که از مهمترین این ابزار، ارزیابی ریسک میباشد. در این مقاله با مروری بر پژوهشهای انجام شده در زمینه ارزیابی ریسکهای این صنعت اقدام به جمع آوری ریسک فاکتورهای مربوطه گشته و نتایج ارزیابی ریسک و ریسک فاکتورها در صنعت ساخت و ساز را گزارش میدهد

لینک کمکی