فایل word بررسي عوامل استرس زاي شغلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل استرس زاي شغلي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی فشار روانی 1 را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده اند شاید هم براستی دوران ماعصر فشارهای روانی است. دوره ای که در آن انسان بشر از هر زمان دیگر در معرض عوامل فشارزا قرارگرفته و مسائل و مشکلات بیشماری از هر سو او را احاطه کرده است. این فشارها به طور حتم با پیچیدگی روز افزون سازمان هاا و گسترش تفکیک ها ابزارها و دیگر ابعاد سازمان در صورت عدم برنامه ریزی صحیح و مناسب افزایش هم می یابد. فشار روانی یا استرس که واژه اصلی آن ریشه در زبان لاتین دارد در قرن هفدهم میلادی بسیارمتداول بوده و به بعضی سختی دشواری فلاکت و محنت به کار رفته است. در اواخر قرن هجدهب معنی آن به نیرو فشار زور و تلاش بسیارمتغیر یافته است تیموری 1383 فشار روانی برای افراد مختلف معانی متیاوکی دارد اخت ف نظر در مورد فشار روانی در پاسخ هاایی که مدیران به یک سوال مشابه تحت عنوان منظور ازاصطلاح فشارروانی یا استرس چیست این موضوع را تایید مینماید دراین رابطه متداول ترین جوابهایی کهب ه این پرسش داده شده است عبارت بودند از: کاربسیارزیاد و زمان کم برای انجام آن احساس اضطراب ودلهره فشارروحی و جسمی بسیارزیاد فشارهای عاطفی احساسی هیجانی احساس خستگی حساسیت و تحریک پذیری بوده است فشارروانی را عکس العمل فرد به عوامل جدید تاتهدید کننده درمحیط کاری تعریف کرده اند تیموری 1383

لینک کمکی