فایل word بررسي فاکتورهاي اصلي ايجاد خطا در مکان يابي سيستم لورن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي فاکتورهاي اصلي ايجاد خطا در مکان يابي سيستم لورن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این مقاله معادلات مربوط به محاسبه مقادیر ASF ازمنابع مورد نظر استخراج شده است و سپس از آنهادر پیاده سازی الگوریتم تخمین و مدلسازی مقادیر ASF کمک گرفته شده است.پس از اجرای الگوریتم و تایید صحت عملکرد آن، که با مقایسه مقادیر موجوددر منابع حاصل گشت، اقدام به مدلسازی مقادیر ASF برای بخش های مختلفی از کشورمان نموده ایم

لینک کمکی