فایل word بررسي کاربرد نانو کامپوزيتهاي سراميکي مورد استفاده در حفاظت بالستيک انفرادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي کاربرد نانو کامپوزيتهاي سراميکي مورد استفاده در حفاظت بالستيک انفرادي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :34

چکیده مقاله:

پارامترهایی که در انتخاب کامپوزیتهای زرهی، به منظور مقاومت در برابر تهدیدات بالستیک ، برای انتخاب مواد مناسب نقش دارند عبارتند از: مشخصات نوع تهدید، حجم مجاز و پارامترهای مربوط به وزنکامپوزیت و هزینه تمام شده آن. مواد زرهی انفرادی عموما به دو دستهی زرههای نرم )سیستمهای پایه پارچه- ای با فیبرهایی با سطح کارایی بالا( و زرههای سخت )سیستمهایی شامل مواد سرامیکی یا فلزی( تقسیم می-شوند. آلومینا مادهای است که به واسطهی قیمت پایین و دانسیته کم به طور گسترده در سیستمهای زرهی انفرادی مورد استفاده قرار می گیردB4C و SiC نیز موادی سختتر با دانسیته کمتر از آلومینا هستند گرچه قیمت آنها بیشتر از آلومینا تمام می شود. سرامیکهای دو جزئی نیز عمدتا به منظور بهبود برخی خواص مکانیکی از اولویت های تحقیقاتی در این زمینه می باشند.. از این رو هدف از تحقیق حاضر مطالعه و بررسیانواع نانوکامپوزیتهای سرامیکی مورد استفاده در حفاظت بالستیک، روشهای ساخت و بررسی خواص آنها میباشد.نتایج نشان میدهد که سرامیک آلومینا نسبت به سرامیکهای کاربید بور در مقایسه با سرامیکهای کاربید سیلیکون ضعیفتر می باشد.با توجه به بررسیهای انجام شده بر روی سرامیکهای نانوکامپوزیتیSiC- NanoTiB2 در محصول نهایی خواص و عملکرد بالستیکی بهتر از SiC را خواهیم داشت. البته با توجه به بالا بودن دانسیته TiB2 نسبت بهSiC وزن محصول نهایی افزایش مییابد که میتوان برای محافظت بالستیکی خودرو های نظامی و یا تانکها و نفربرها مورد استفاده قرار گیرند

لینک کمکی