فایل word کاهش تلفات در شبکه توزيع شعاعي و صنعتي با تخصيص بهينه خازن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاهش تلفات در شبکه توزيع شعاعي و صنعتي با تخصيص بهينه خازن :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

اکثر تلفات توان و انرژی در شبکه توزیع شعاعی مربوط به توان راکتیو بوده که با اضافه کردن بانک خازن موازی میتوان بر این تلفات غلبه کرد و آنهارا کاهش داد.از مزایای اضافه کردن بانک خازن میتوان به بهبود کیفیت توان, پروفایلولتاژ , ضریب قدرت, کاهش تلفات و افزایش ظرفیت دردسترس خطوط اشاره کرد.چندین فرمولاسون و الگوریتم برای تخصیص و تعیین اندازه بهینه خازن در سیستم توزیع و صنعتی ارائه شده است. ما در این مقاله به معرفی دو الگوریتم تدریس-یادگیری و شبیه سازی رشد گیاه میپردازیم و آنهارا بر روی شبکه 11 باسه پیاده سازی کرده و نتایج بدست آمدهاز دو الگوریتم را با هم مقایسه می کنیم

لینک کمکی