فایل word کاهش خطاي سرعت و بهبود پاسخ گشتاور در کنترل مستقيم گشتاور موتور القايي با استفاده از شبکه عصبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاهش خطاي سرعت و بهبود پاسخ گشتاور در کنترل مستقيم گشتاور موتور القايي با استفاده از شبکه عصبي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

روش نوین کنترل موتورهای القایی، کنترل مستقیم گشتاور می باشد که اساس کار آن بر پایه تئوری کنترل جهت میدان موتور القایی است و متغیرهای کنترلی آن، شار استاتور و گشتاور می باشند. مزیت عمده این روش وابستگی کم آن بهپارامترهای ماشین است زیرا برای ساخت شار استاتور و گشتاور تنها پارامتری از موتور که باید اندازه گیری شود مقاومت استاتور است بدین ترتیب حساسیت سیستم کنترل به تغییر پارامترهای ماشین در حین کار بسیار کم می باشد. در این مقاله سیستم کنترل دور یک موتور القائی به روش کنترل مستقیم گشتاور انجام شده که برای تولید ولتاژ سه فاز سینوسی اینورتراز مدولاسیون بردار فضایی استفاده شده که در آن به منظور بهبود پاسخ گشتاور و کاهش خطای سرعت از شبکه عصبی برای طراحی کنترلر سرعت استفاده گردیده است. نتایج نشان دهنده پاسخ گشتاور بسیار سریع روش کنترل مستقیم گشتاورمی باشند و نیز استفاده از کنترلرهای کلاسیک و شبکه عصبی مقایسه و مشخص گردید که استفاده از شبکه عصبی میزان اورشوت سرعت موتور و زمان نشست را به میزان قابل توجهی پایین می آورد در ضمن برای یافتن ضرایب وزن های نرون های عصبی از الگوریتم جستجوی تبرید فلزات استفاده شده است.

لینک کمکی