فایل word کنترل بهينه مبدل DC-DC متصل به ماژول خورشيدي در شرايط عادي و سايه جزيي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کنترل بهينه مبدل DC-DC متصل به ماژول خورشيدي در شرايط عادي و سايه جزيي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

از آنجایی که توان الکتریکی تامین شده توسط سیستم های خورشیدی به عایق بندی دما و میزان تابش بستگی داردکنترل نقاط عملکردی برای نمایش ماکزیمم توان دستگاه خورشیدی ، ضروری است تا صرف نظر از درجه حرارت وشرایط پرتوافکنی وهمچنین مشخصات الکتریکی بار بتوان توان خروجی سلول خورشیدی را به حداکثر رساند .هدف از این مقاله بررسی الگوریتم های ردیابی ماکزیمم توان می باشد و همچنین سیستم جدید ، توسعه یافته ردیابی نقطه توان ماکزیمم که شامل مبدلdc/dc نوع افزاینده می باشد مورد بررسی می گیرد. سلولهای خورشیدی در صورتی که تحت شرایط سایه نباشند یک نقطهی ماکزیمم توان ووقتی در شرایط سایه قرار میگیرند مشخصه جریان- توان آرایه خورشیدی ماکزیممهای متعددی دارد. برای بهبود بازدهی سیستم، یک الگوریتم ردیابی نقطهی توان ماکزیمم باید تنظیم شود تا بتوان ماکزیمم توان را از آرایهی فتوولتاییک به دست آورد. نکته حائزاهمیت و قابل تامل در هریک از الگوریتمها همگرایی به نقطه ماکزیمم کلی و سرعت رسیدن به این همگرایی است، چون در اکثر موارد همگرایی محلی است و یا به کندی صورت میگیرد. اما نکته مهم این است که الگوریتم هوشمند در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است با دقت و صحت بالایی میتواند نقطه توان ماکزیمم را تحت تابش و دمای مختلف و در شرایط سایه جزیی ردیابی کند

لینک کمکی