فایل word کنترل توان راکتيو درترکيب نيروگاه بادي و فتوولتائيک مستقل ازشبکه توسط موتورجريان مستقيم - ژنراتور سنکرون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کنترل توان راکتيو درترکيب نيروگاه بادي و فتوولتائيک مستقل ازشبکه توسط موتورجريان مستقيم - ژنراتور سنکرون :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

با توجه به کاهش منابع فسیلی, مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار در تولید انرژی, لازم است ازمنابع تجدید پذیراستفاده نمود دراین راستا منابع ترکیبی بادی و خورشیدی یکی از مهم تری و متداول تری آن ها است در ای مقاله،تأثیر حرف اینورتر و اضافه نمودن موتور جریان مستقیم ژنراتور سنکرون 1برای تولید ولتاژac مورد ارزیابی قرار گرفت شبیه سازی از طریق نرم افزار مطلب روی یک سیستم مستقل ترکیبی فتوولتائیک و بادی، باطری،سوپر خازن و MG در سطح ولتاژ 623 ولت انجام شده است نتایج شبیه سااز ی نشاان می دهد که بابکارگیری MG سبب کاهش هارمونیک و تثبیت ولتاژAc می شود

لینک کمکی