فایل word کنترل سرعت موتور جريان مستقيم بدون جاروبک در خودرو برقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کنترل سرعت موتور جريان مستقيم بدون جاروبک در خودرو برقي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این مقاله برشگر باک نیمپل بهعنوان مبدل اصلاحکنندهی ضریب توان تکمرحلهای PFC برای تغذیهی اینورتر منبع ولتاژvsi سه فاز جهت کنترل سرعت موتوربدون جاروبک مغناطیس دائم BLDC معرفی میگردد مبدل PFC توسط یک سوکننده ی پل دیودی تک فاز ازخط AC و موتور BLDC توسط اینورتر منبع ولتاژ تغذیه میشود تغییر پله ای سرعت مرجع موتور BLDC باکنترل ولتاژ سمت DC اینورتر انجام میپذیرد این مقاله در محیط سیمولینک نرمافزار متلب به مدلسازی و شبیهسازی خودرو برقی که شامل موتورkW] ،BLDC1.5 با سرعت 1500rpm و درایو پیشنهادی میباشد پرداخته است. نتایج شبیهسازی برای اثبات کارایی سیستم درایو پیشنهادی در محدودهی وسیعی از سرعت و ولتاژ AC ورودی ارایه میشود

لینک کمکی