فایل word کنترل فازي عصبي تطبيقي موتورجريان مستقيم راهاندازي شده با يکسوساز سه فاز تريستوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کنترل فازي عصبي تطبيقي موتورجريان مستقيم راهاندازي شده با يکسوساز سه فاز تريستوري :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از سیستم های کنترلی مناسب برای کنترل مقاوم انواع موتورهای DC توان بالا از دغدغه های اصلی صنایع مختلف به شمار میرود. در این تحقیق به بررسی یک سیستم کنترلی جدید که بر پایهی الگوریتم های فازی عصبیتطبیقی (ANFIS) است، می پردازیم و چگونگی عملکرد و بهبود نتایج را بررسی می کنیم. این سیستم بر اساس یادگیری، قواعد فازی و توابع عضویت کار می کند و علاوه بر سادگی محاسباتی و سادگی تغییر قواعد برای بهبود عملکرد، سیستمقابلیت یادگیری و در نتیجه اعمال بهترین عملکرد در موقعیتهای مشابه را خواهد داشت . بدین صورت که برای کنترل دور ی ک موتور DC1 صنعتی راه اندازی شده با کانورتر از یک کنترل کننده ی فازی عصبی تطبیقی هیبریدی استفاده می شود، در این تحقیق هدف رسیدن به مطلوبترین خروجی موتور بر اساس ورودی های ایدهال اعمالی به سیستم می باشد، از اینرو برای آموزش کنترل کننده ی ANFIS ابتدا موتور را با استفاده از کنترل کننده های فازی و PID به طور جداگانه برای یک دورهی زمانی راه اندازی کرده و در معرض سرعت و بارهای مختلف قرار می گیرد، نتایج ثبت شده و خروجی موتور با خروجی هدف مقایسه میگردد و کنترل کننده ی جدید از برآیند بهترین سیگنال کنترلی که بر اساس مناسب-ترین خروجیهای موتور تعیین شده است آموزش داده میشود . سپس سیستم آموزش دیده راهاندازی شده ونتایج نشان- دهندهی بهبود عملکرد از لحاظ کاهش زمان خیز و افزایش سرعت سیستم، کاهش بالازدگی و افزایش سرعت رسیدن به پایداری برای سرعتها بارهای مختلف است.

لینک کمکی