فایل word مدل سازي و تحليل غيرخطي صفحات مستطيلي با خيز زياد به روش ريتز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل سازي و تحليل غيرخطي صفحات مستطيلي با خيز زياد به روش ريتز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف ازاین تحقیق بکارگیری روش ریتزدرتحلیل استاتیکی صفحات مستطیلی نازک بااستفاده ازنگره ی تغییرشکلهای بزرگ می باشد چنانچه تغییرشکل یک ورق خمشی نازک قابل مقایسه با ضخامت آن باشد نگره ی خطی نمی تواند پاسخ های دقیقی را دراختیار گذارد درچنین وضعیتی میان صفحه دچارتغییرشکل قابل توجه شده و بابکارگیری روابط تحلیلی درحالت تغییر شکلهای بزرگ میتوان دقت تحلیل را تاحدزیادی بالا برد دراین پژوهش پس ازاعمال روش ریتز درتحلیل ورق جهت راستی ازمایی نتایج باپاسخ های حاصل ازمدلسازی درنرم افزار قدرتمند و تجاری ABAQUS که اساس تحلیل آن مبتنی برروش اجزا محدود می باشد مقایسه میگردد

لینک کمکی