فایل word مدل سازي و تشخيص خطا موتورهاي القايي متصل در ريز شبکه ها با حضور منابع بادي با استفاده ازورودي روئيت گر ناشناخته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل سازي و تشخيص خطا موتورهاي القايي متصل در ريز شبکه ها با حضور منابع بادي با استفاده ازورودي روئيت گر ناشناخته :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در این مقاله، رویه ای جدید برای طراحی یک فیلتر تشخیص خطای درایور موتر القایی بر پایه قانون حجم مکعب پیشنهاد شده است. علاوه بر این، این رویکرد مبتنی بر مدل با نسخه های قبلی UIO مقایسه شده است. هدف طراحی UIO ایجاد یک باقی مانده قوی است که بتواند بین اثر خطای درایور موتر القایی ، و اثر ابهامات و اختلالات، که ورودی ناشناخته در نظر گرفته می شوند، تمایز قائل شود. برای کسب این هدف، و ایجاد یک باقی مانده حساس تر نسبت به خطای درایور موتر القایی ، قانون حجم مکعب برای استفاده در رویه طراحی UIO پیشنهاد گردید. برای ارزیابی رویکرد پیشنهادی، این رویکرد به مدل غیرخطی از CSTR اعمال گردید. نتایج شبیه سازی این موضوع را تأیید کرد که در تمامی موارد، عملکردی بهتر نسبت به روش های دیگر دارد. به علاوه، در موضوع حیاتی تشخیص خطای درایور موتر القایی سنسور آنلاین، به دلیل بار محاسباتی کمتر روش پیشنهادی، کارایی بهتری داشت. نتیجتاً، روش جدید مبتنی برCKF به عنوان یک رویکرد جایگزین برای به کارگیری در کاربردهای غیرخطی، پیشنهاد گردید

لینک کمکی