فایل word مدلسازي و بررسي تمرکز تنش حاصل جوشکاري اصطکاکي اختلاطي سوپر آلياژ IN718

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدلسازي و بررسي تمرکز تنش حاصل جوشکاري اصطکاکي اختلاطي سوپر آلياژ IN718 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

روش جوشکاری اصطکاکی اختلاطی یاFSW یکی از روش های نوین جوشکاری محسوب می شود که با ایجاد اصطکاک بین دو قطعه و ایجاد حرارت عمل جوشکاری انجام می پذیرد. در این تحقیق اتصال جوشکاری اصطکاکی لب به لب سوپرآلیاژ پایه نیکلIN 718 مدلسازی و به وسیله نرم افزارANSYSتحلیل شده است و سپس ضریب تمرکز تنش اتصال جوشکاری بررسی گردیده است. نتایج نشان داد که مقدار ضریب تمرکز تنش میانگین در اتصال سوپرآلیاژ 718INبرابر 15.1 می باشد.

لینک کمکی