فایل word مروري بر راهکارهاي کاهش مصرف انرژي در ساختمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر راهکارهاي کاهش مصرف انرژي در ساختمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس پژوهش هاي نوين در علوم و مهندسي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در عصر حاضر، روند رو بهرشد جمعیت، و مصرف بالای انرژی، تبدیل به یکی از مسایل نگرانکننده و چالش برانگیز گردیده است. تامین انرژی مورد نیاز و نیز اثرات زیست محیطی مخرب ناشی از مصرف بالای انرژی )از جمله تغییر اقلیم، گرمایشجهانی و تخریب لایه اوزون(، از دیگر مسایل بحث برانگیزی است که نیازمند بررسی و مطالعه میباشد. افزایش جمعیت و بهبود کیفیت ساختمانهای مسکونی و تجاری، موجب گذران وقت بیشتری در فضای داخلی ساختمانها گردیدهاست که این امر نیز اتلاف بیشتر انرژی را بهدنبال دارد. لذا، افزایش بهرهوری انرژی و کاهش هدررفت آن، از جمله مسایل پیشرودر امر بهینهسازی مصرف انرژی میباشد. در این مقاله، چند راهکار مدیریتی و کاهش مصرف انرژی در ساختمانها، به- صورت مروری، بررسی میگردد.

لینک کمکی