فایل word ارائه روشي براي قطعه بندي تصاوير ديجيتالي با استفاده از تبديل موجک و الگوريتم بهينه سازي کلوني مورچه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه روشي براي قطعه بندي تصاوير ديجيتالي با استفاده از تبديل موجک و الگوريتم بهينه سازي کلوني مورچه ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي چشم انداز هاي نو در مهندسي برق و کامپيوتر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

قطعه بندی یک تصویر بر تفکیک و جداسازی تصویر به نواحی به طوری که پیکسل های هر ناحیه دارای یک ویژگی خاص مشترک می باشند دلالت دارد الگوریتم های ترکیبی متفاوتی برای قطعه بندی تصاویر دیجیتال به کار برده شده است که روش پیشنهادی این مقاله نیز الگوریتمی ترکیبی از تبدیل موجک و الگوریتم کلونی مورچه هاست اساس این الگریتم بر مبنای هیستوگرام تصاویر است که بر طبق آن ابتدا طول هیستوگرام تصویر دیجیتالی توسط تبدیل موجک کاهش یافته و پس الگریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها آستانه های مناسب جهت قطعه بندی تصویر مذکور پیدا میشوند مشخص شدن آستانه های مطلوب نیز در جهت بهینه کردن یک تابع هزینه می باشد الگوریتم پیشنهادی روی تصاوویر مختلفی از حوزه های گوناگن اعمال شد و با سرعت بسیار مناسب آستانه های مطلوب جهت قطعه بندی آنها بدست آمدند

لینک کمکی