فایل word ارائه مدلي جهت بهبود مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از مديريت کيفيت منابع اطلاعات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه مدلي جهت بهبود مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از مديريت کيفيت منابع اطلاعات :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي چشم انداز هاي نو در مهندسي برق و کامپيوتر

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

با پیشرفت فن آوری اطلاعات راه های جدیدی جهت ارتباط با مشتری ایجاد می شود مدیریت ارتباط با مشتری CRM به عنوان یک ضرورت استراتزیک در همه ی سازمان ها مطرح است و اجرای موثر آن موجب افزایش رضایت مشتری و جذب آن ها می گردد این که سازمان چگونه به جذب مشتری بپردازد یا اینکه چگونه مدیریت ارتباط با مشتری های فعلی خود را حفظ نماید بحث جدیدی نیست ولیکن مبحث فن آوری اطلاعات و ابزار جدیدی که این فن آوری فراهم ساخته موجب شده است که CRM به بحث جدیدی تبدیل شود کیفیت داده های مشتری می تواند سنگ بنای مدیریت بهینه روابط با مشتری اشد و کیفیت پایین داده ها می تواند لطمات بسیاری به سازمان ها وارد کند امروزه بینش جدیدی در حال شکل گییری است مبنی بر اینکه کیفیت داده های مشتری تنها یک مسئله فنی نیست بلکه یک مسئله سازمانی است و باید در جست و جوی راه حل ها و فرآیندهای سازمانی در راستای بهبود کیفیت داده های مشتریان بود با این حال پژوهش های پیشین کمتر از بعد سازمانی به مسئله کیفیت داده ها توجه کرده اند و بیشتر تمرکز خود را متوجه بهبود روش های تکنیکی کرده اند با توجه به هدف مشترک مدیریت دانش مشتری و مدیریت کیفیت برای رسیدن به رضایت مشتری هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای کاربرد تکنیک DQM از مدیریت کیفیتی اطلاعات در بعد رضایت مشتری در مریت دانش مشتری می باشد که با وارد کردن فناوری اطلاعات در مدل مدیریت دانش مشتری به دست می آید

لینک کمکی