فایل word ارائه يک الگوريتم براي تشخيص فونت نوري فارسي با استفاده از آشکارسازهاي مستقل از مقياس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه يک الگوريتم براي تشخيص فونت نوري فارسي با استفاده از آشکارسازهاي مستقل از مقياس :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

این مقاله الگوریتم جدیدی را برای تشخیص فونت نوری فارسی POFR به عنوان نخستین گام در بازشناسی نویسه های فونت فارسی پیشنهاد می دهد الگوریتم پیشنهاد شده از آشکار سازهای مستقل از مقیاس بهره می برد از مشتق گیری جهتی برای مشخص کردن ویژگی ها استفاده می شود و با روش K- means دسته بندی را انجام می دهند آشکارساز مستقل از مقیاس نقاط کلیدی در تصویر اسکن برداری شده از نمونه متن فارسی چاپ شده با فونت خاص را به دست می اورد این نقاط کلیدی برای یک فونت خاص با تغییر مقیاس تغییر روشنایی تصویر و چرخش حفظ می شوند از این رو ویژگی های مناسب برای تشخیص فونت می باشند در این مقاله مقایسه ای بین آشکارساز های مستقل از مقیاس و انتخاب بهترین آن ها برای POFR انجام گرفته است یک توصیف گر مبتنی بر مشتق جهانی از روی نقاط کلیدی ویژگی های مناسب و مستقل از مقیاس را ارایه می دهد و برای دسته بندی K- means استفاده می شود الگوریتم پیشنهاد شده هنگامی که با الگوریتم هایی که بتازگی برای POFR منتشر شده اند مقایسه می گردد برتری قابل ملاحظه ای را نشان می دهد

لینک کمکی