فایل word بررسي اثر انواع منابع توليد پراکنده بر LMP در بازار برق و جايابي بهينه آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر انواع منابع توليد پراکنده بر LMP در بازار برق و جايابي بهينه آنها :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در سال های اخیر با افزایش میانگین دمای عمومی آلودگی های زیست محیطی و افزایش تقاضای مصرف انرژی محدودیت در انتقال انرژی یافتن منابع جدید تولید انرژی ه چالشی جدی برای دولت ها تبدیل شده است منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر نظیر انرژی بادی خورشیدی و زمین گرمایی می توانند جایگزین مناسبی برای نیروگاه های مرسوم بوده و تعداد آن ها را کاهش دهند از طرفی حرکت روبه رشد شبکه های الکتریکی در سرتاسر جهان به سمت ایجاد محیط رقابتی آزاد و تجدید ساختار یافته نسبت به گذشته ی این شبکه ها نیاز به تحلیل و آنالیز تاثیر هر تجهیز و نیروگاه جدید در این محیط ها را لازم می سازد در این مقاله تاثیر انواع منابع تولید پراکنده بر قیمت تعادلی در محیط بازار بررسی می شود منابع تولید پراکنده بر اساس تابع قیمت مدلسازی شده و تاثیر آنها بر قیمت حاشیه ای محلی در شبکه ای 8 باسه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد سپس با استفاده الگوریتم بهینه سازی آموزش و یادگیری TLBO به جایابی بهینه منابع تولید پراکنده برای کمینه سازی تابع هزینه نیروگاه ها پرداخته می شود

لینک کمکی