فایل word تعيين مکان بهينه سکسيونرها در شبکه توزيع انرژي الکتريکي در حضور منابع توليد پراکنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين مکان بهينه سکسيونرها در شبکه توزيع انرژي الکتريکي در حضور منابع توليد پراکنده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي چشم انداز هاي نو در مهندسي برق و کامپيوتر

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

جلب رضایت مشترکین برای شرکت های توزیع انرژی الکتریکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد از اینرو بهبود شاخص های قابلیت اطمینان یک روش موثر برای دستیابی به این امر مهم محسوب می شود حضور تجهیزات حفاظتی نظیر سکسیونرها بر قابلیت اطمینان سیستم اثر گذار می باشد و همچنین تعیین مکان دقیق این ادوات نیز سبب بهبود بیشتر شاخص های قابلیت اطمینان شبکه خواهد شد از آنجایی که عمده ترین دلیل عدم دسترسی مشترکین به نیروی برق رویدادهایی است که در شبکه توزیع رخ می دهد بر همین اساس یکی از مهمترین مسائل در نظر گرفتن راهی برای بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع می باشد که یکی از این راه ها اتصال تجهیزاتی نظیر سکسیونر ها در سراسر شبکه مدنظر می باشد اصلی ترین هدف این مقاله مشخص کردن مکان بهینه سکسوینرها در شبکه توزیع به منظور بهبود قابلیت اطمینان شبکه می باشد همچنین به دلیل اینکه مسئله تعیین مکان بهینه سکسیونرها دارای توابع هدف غیر خطی می باشد استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک برای حل این مسئله امکان پذیر نمی باشد بنابراین در اینجا از الگوریتم تصادفی هوشمند NSGA-II برای حل مسئله بهره گرفته شده است و نتایج شبیه سازی بر روی سیستم استاندارد 33 شین IEEE نشان از بهبود شاخص های قابلیت اطمینان در نظر گرفته شده مسئله دارد

لینک کمکی