فایل word تنظيم همزمان مدل و پارامتر هاي طبقه بندي کننده هاي ماشين هاي بردار پشتيبان با استفاده از الگوريتم BGSA به منظور انتخاب پارامتر و ويژگي هاي بهينه در تصاوير پلاريمتري راداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تنظيم همزمان مدل و پارامتر هاي طبقه بندي کننده هاي ماشين هاي بردار پشتيبان با استفاده از الگوريتم BGSA به منظور انتخاب پارامتر و ويژگي هاي بهينه در تصاوير پلاريمتري راداري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي چشم انداز هاي نو در مهندسي برق و کامپيوتر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

یکی از متداول ترین روش های طبقه بندی پوشش زمینی بهره گیری از سنجنده های تمام پلاریمتریک می باشد از انجاییکه این سنجنده ها دارای اطلاعات طیفی با ابعاد زیاد از عارضه های زمینی می باشند تجزیه و تحلیل این اطلاعات چالشی جدی محسوب می شود امروزه طبقه بندی کننده ماشین های بردار پشتیبان یکی از بهترین روش های طبقه بندی محسوب می شود که دارای پارامترهای تنظیم می باشد که این پارامترها یا بصورت تجربی ویا با استفاده از الگوریتم های موجود تعیین می شود که در مقالات معمولا انتخاب ویژگی های بهینه و یا تنظیم پارامترهای موجود مورد بررسی قرار گرفته از آنجاییکه مدل تعیین شده همزمان به ویژگی های انتخابی و پارامترها وابسته می باشند و این دو بر روی هم تاثیر گذار می باشند در این مقاله ضمن ارائه روشی برای انتخاب ویژگی های بهینه بهترین پارامترهای موجود نیز تعیین شده و از طرفی یکی از مسائلی که در طبقه بندی ممکن است رخ دهد گیر افتادن در بهینه محلی می باشد در حالیکه همیشه به دنبال رسیدن به بهینه سراسری مد نظر می باشد سعی شده است این موضوع نیز برطرف گشته تا در نهایت با ضریب اطمینان بالا به ویژگی های بهینه سراسری همراه با بهترین پارامتر به بالاترین دقت دست یابیم

لینک کمکی