فایل word جايابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازوري براي رويت پذيري خطا مبتني بر اندازه گيري ولتاژ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جايابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازوري براي رويت پذيري خطا مبتني بر اندازه گيري ولتاژ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي چشم انداز هاي نو در مهندسي برق و کامپيوتر

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

یکی از کاربردهای دستگاه های اندازه گیری فازور PMU استفاده از آن برای مکان یابی خطا در شبکه می باشد روش هایی برای مکان یابی خطا ارائه شده است که مهم ترین آن ها روش های مبتنی بر اندازه گیری ولتاژ می باشند با توجه به هزینه ی بالای دستگاه های اندازه گیری فازور روش مکان یابی خطا مبنی بر تعداد کمتری اندازه گیر در مقیاس بزرگ شبکه مطرح است در این مقاله جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازوری برای رویت پذیری مکان خطا به ازای خطاهای مختلف در سراسر شبکه انجام شده است برای جایابی بهینه ی PMU ها با در نظر گرفتن رویت پذیری خطا از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است با استفاده از این الگوریتم ترکیبات مختلف PMU ها به ازای خطا در سراسر شبکه مورد بررسی قرار داده شده و بهینه ترین ترکیبات PMU ها به دست آورده شده است هم چنین جایابی و تعیین تعداد PMU با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کاهش خطای ناشی از تغییرات امپدانس خطوط انجام گرفته است توانایی روش پیشنهادی بر روی سیستم 39 شینه IEEE بررسی شده است

لینک کمکی