فایل word جايابي مکان بهينه DGو ريکلوزر در شبکه هاي توزيع براي افزايش قابليت اطمينان با استفاده از الگوريتم ACS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جايابي مکان بهينه DGو ريکلوزر در شبکه هاي توزيع براي افزايش قابليت اطمينان با استفاده از الگوريتم ACS :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

قرار دادن ادوات حفاظتی و تولیدات پراکنده DG در مکان های مطلوب بهینه شده در فیدرهای شعاعی برای تامین قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مهم هستند تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع با هدف افزایش قابلیت اطمینان سیستم ایجاد شده اند در این مقاله از الگوریتم کلونی مورچگان ant colony برای بدیت اوردن محل بهینه ی ریکلوزرها و DG در شبکه های شعاعی استفاده شده است یک شاخص ترکیبی قابلیت اطمینان به عنوان تابع هدف در پروسه ی بهینه سازی استفاده شده است شبیه سازی ها با در نظر گرفتن دو سیستم توزیع عملی انجام گرفته اند تا کارآیی روش پیشنهاد شده تایید شود علاوه بر اسن مطالعات مقایسه ای مربوط به الگوریتم ژنتیک نیز انجام گرفته است

لینک کمکی