فایل word جايابي و اندازه يابي بهينه منابع توليد پراکنده با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني چند هدفه فازي و مقايسه آن با GAوPSO

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جايابي و اندازه يابي بهينه منابع توليد پراکنده با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني چند هدفه فازي و مقايسه آن با GAوPSO :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

تولیدات پراکنده واحدهای کوچک نیروگاهی می باشند که به طور پراکنده به شبکه های توزیع متصل شده اند از اثرات مثبت استفاده از آنها در شبکه های توزیع می توان به مواردی همچون کاهش هزینه های تولید کاهش تلفات توان بهبود پروفیل ولتاژ افزایش قابلیت اطمینان شبکه بهبود کیفیت توان کاهش تراکم بار کاهش نامتعادلی ولتاژ افزایش ظزفیت خطوط انتقال به تعویق انداختن سرمایه گذاری امکان استفاده از انرژی های نو و اثرات زیست محیطی اشاره نمود تجدید ساختار سیستم های قدرت در دهه گذشته به روند رو به رشد استفاده از تولیدات پراکنده سرعت بخشیده است و تمایل به استفاده از انرژی های نو تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در سراسر جهان رو به افزایش نهاده است در این مقاله جایابی و اندازه یابی منابع تولیدات پراکنده با اهداف بهبود پروفیل ولتاژ کاهش تلفات و کاهش هزینه نصب و بهره برداری DGبر روی سیستم 33و63 باس IEEE اعمال شده است برای یکپارچه سازی توابع چند هدفه به یک تابع یک هدف از منطق فازی استفاده می شود و حل مساله بهینه سازی با استفاده از سه الگوریتم جستجوی هارمونی ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات انجام شده است و مقایسه نتایج بیانگر بالای الگوریتم جستجوی هارمونی در حل این مساله بهینه سازی می باشد

لینک کمکی