فایل word جداسازي و شناسايي مولفه هاي هارمونيکي جريان در موتورهاي مغناطيس دائم غير سينوسي با استفاده از مدل EPLL

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جداسازي و شناسايي مولفه هاي هارمونيکي جريان در موتورهاي مغناطيس دائم غير سينوسي با استفاده از مدل EPLL :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

جداسازی و شناسایی مولفه های هارمونیکی جریان در موتورهای مغناطیس دائم از جهت های مختلفی حائز اهمیت است در این مقاله برای جداسازی مولفه های هارمونیکی جریان موتور و شناخت دامنه ی آن ها از مدل EPLL استفاده شده است از آن جایی که جداسازی مولفه ها در کاربرد موتورهای مغناطیس دائم به کار رفته است نیازی به تخمین فرکانس در مدل EPLL وجود ندارد و از فرکانس موتور برای مدل EPLL استفاده شده است در نتیجه مدل EPLL به یک مدل ساده تر تبدیل شده و به خوبی مولفه های هارمونیکی از هم جدا شده است علاوه بر این با استفاده از مدل پیشنهادی هم زمان اطلاعات دامنه ی مولفه های هارمونیکی نیز در اختیار می باشد در آخر نیز شبیه سازی برای نشان دادن نتایج حاصل از مدل پیشنهادی ارائه شده است

لینک کمکی