فایل word خوشه بندي توزيع شده گره ها در شبکه هاي نظير به نظير غير ساخت يافته براي تشخيص و تنبيه گره هاي تک سوار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word خوشه بندي توزيع شده گره ها در شبکه هاي نظير به نظير غير ساخت يافته براي تشخيص و تنبيه گره هاي تک سوار :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

تبادل اطلاعات در شبکه های نظیر به نظیر با مسائلی از قبیل گره های تک سوار روبرو هستند گره های تک سوار گره های خودخواهی هستند که ا گره های موجود در شبکه همکاری نمی کنند و یا اطلاعات اشتباه را برای گره های دیگر آپلود می کنند که این باعث کاهش عملکرد شبکه و در نتیجه اختلال در شبکه می شود شناسایی به موقع این گره های خودخواه مهم و حیاتی است در شبکه های نظیر به نظیر مقیاس پذیری یکی از چالش های عمده به حساب می آید زیرا با افزایش تعداد نظیرها در شبکه تعداد پرسمان ها و ترافیک افزایش می یابد کارهای انجام شده تاکنون موفق به شناسایی گره های تک سوار به طور موثری شده اند اما در آن ها به مقیاس پذیری الگوریتم توجه نشده است مشکل مقیاس پذیری در شبکه های نظیر به نظیر این است که تعداد نودها در شبکه ممکن است بسیار زیاد باشد در نتیجه ذخیره کردن مدل این همه گره امکان پذیر نیست به همین دلیل هر گره تنها اطلاعات مبوط به گره های موجود در خوشه ی خود را ذخیره می کند هر گره الگوریتم خوشه بندی را به صورت مجزا اجرا می کند و گره های اطراف را بر اساس دانشی که دارد در خوشه های مختلف قرار می دهد نتایج شبیه سازی از قبیل عدالت مدت زمان دانلود کردن قطعات توسط گره ها رفتار گره های غیر تک سوار رفتار گره های تک سوار تعداد پیغام های تبادل در میان گره ها و مقیاس پذیری کارایی روش ارائه شده را نشان می دهد

لینک کمکی