فایل word خوشه بندي گره ها در شبکه هاي خودرويي با در نظر گرفتن سرعت جهت موقعيت مکاني و چگالي خودرويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word خوشه بندي گره ها در شبکه هاي خودرويي با در نظر گرفتن سرعت جهت موقعيت مکاني و چگالي خودرويي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي چشم انداز هاي نو در مهندسي برق و کامپيوتر

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

خوشه بندی خودرو ها در گروه های مختلف مزایای زیادی برای شبکه های خودرویی دارد که می توان به افزایش مقیاس پذیری شبکه از لحاظ دانلود داده پردازش کرده و کنترل سربار اشاره کرد متاسفانه به دلیل سرعت بالا و متفات خودروها محیط شبکه های خودرویی به شدت پویا است و از این رو ارائه راه حلی برای گروه بندی خودروها در خوشه های پایدار خلی دشوار است هدف ما در این مقاله ارائه یک الگوریتم خوشه بندی جهت افزایش زمان زنده ماندن خوشه و بهبود پایداری برای شبکه های خودرویی است روش های خوشه بندی پایدار سربار خوشه بندی مجدد را کاهش می دهد و تغییرات سرخوشه منجر به پایداری بیشتر خوشه می گردد روش پیشنهادی ما از تعداد پارامترهای بیشتری نسبت به سایر روش های موجود برای خوشه بندی استفاده کرده است که عبارتند از سرعت جهت موقعیت مکانی و چگالی ترافیک همچنین علاوه بر انتخاب یک سرخوشه اصلی برای هر خوشه دو سرخوشه فرعی نیز انتخاب شده است تا از بین رفتن سرخووشه اصلی منجر به متلاشی شدن خوشه نگردد برای ازمایش روش پیشنهادی از شبیه ساز OMNET++ استفاده شده است و نتایج بدست امده با نتایج سه روش خوشه بندی AMACAD،ZhangوRawashdeh که روش بهبود پایداری خوشه کار کرده اند و نتایج بهتری نسبت به سایر روش ها داشته اند مقایسه شده است نتایج حاکی از بهبود قابل توجه زمان زنده ماندن خوشه در روش پیشنهادی نسبت به سایر روش ها است

لینک کمکی