فایل word رديابي جزيره اي شدن در سيستم هاي قدرت با بکاربردن اندازه گيري هاي گسترده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رديابي جزيره اي شدن در سيستم هاي قدرت با بکاربردن اندازه گيري هاي گسترده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي چشم انداز هاي نو در مهندسي برق و کامپيوتر

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

یکی از رویدادهای محتمل در ریز شبکه ها پدیده ی جزیره شدن آنها است که ممکن است آسیب های شدیدی را به شبکه ی توزیع و انتقال وارد کند بنابراین لازم است روشهایی برای ردیابی حالت جزیره ای به وجود آید در این مقاله یک روش برای ردیابی جزیره پیشنهاد شده است که از دو معیار استفاده می کند یک معیار بر اساس تغییر اختلاف زاویه و دیگری بر پایه ی اختلاف فرکانس در صورتی که هر دو معیار حالت جزیره ای را ردیابی کنند نتیجه گیری می شود که ریزشبکه به حالت جزیره ای رفته است این روش روی یک شبکه ی نمونه مورد ارزیابی قرار گرفته است شبیه سازی این مقاله با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام شده است

لینک کمکی