فایل word بررسي رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي در ايران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

رابطه توسعه مالی ورشداقتصادی یکی ازموضوعات موردبحث ومهم اقتصادی دردهه های اخیرمی باشد. گروهیازاقتصاددانان براین عقیده هستند که توسعه مالی می تواند ازطریق افزایش سطح پس اندارها،حجم سرمایهگذاری و بالابردن کارایی سرمایه گذاری بررشداقتصادی تأثیرگذارباشد. در ادبیات اقتصادی سرمایه به منزلهرگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی شده و بر تشکیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده رشد و توسعهاقتصادی تأکید زیادی شده است. میزان رشد و توسعه اقتصادی در گرو انباشت و بهره وری اقتصاد است و ایندو به چگونگی فرآیند سرمایه گذاری بستگی دارد. در زمینه رشد و توسعه اقتصادی به مؤسسات پولی و اعتباریو بازار اوراق بهادار که ارکان اصلی بازار های مالی هستند، می توان اشاره کردکه این مؤسسات نقش به سزایی رادر تأمین سرمایه های اقتصادی و بهره وری دارند.با توجه به نقش و اهمیت این دو رکن اصلی بازار مالی، بررسیعملکرد آنها از نظر اقتصادی می تواند مسایل مبهم بسیاری را از منظر اقتصاد کلان برای تحلیل گران روشن کندتا در حل مشکلات کشور و تأمین منابع بیشتر برای سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع مورد استفاده قرارگیرد.

لینک کمکی