فایل word بررسي اهميت ارزيابي رابطه همکاري فناورانه و شناخت عوامل موثر بر موفقيت يا شکست آن مورد مطالعه :شرکت سوربن ترابر خزر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اهميت ارزيابي رابطه همکاري فناورانه و شناخت عوامل موثر بر موفقيت يا شکست آن مورد مطالعه :شرکت سوربن ترابر خزر :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

امروزه به واسطه تغییرات سریع تکنولوژی، شرکت ها برای بقا در بازار رقابتی نیاز به رفع نیاز فناورانه خود دارند .عوامل بسیاری از جمله زمان، هزینه و دانش فناورانه موجب می شود که شرکت ها برای فائق آمدن به نیازهای فناورانه خود ورود به یک رابطه همکاری را مورد بررسی قرار دهند .از سوی دیگر توجه به این موضوع ضروری است که آغاز یک رابطه همکاری فرایند سازنده ای است ولی حفظ و تداوم رابطه همکاری موفقیت آمیز بسیار ارزشمندتر است .از اینرو لازم است شرکت ارزیابی صحیحی از موفقیت یا عدم ، ها موفقیت رابطه همکاری خود داشته باشند .در این مقاله سعی بر این است که با معرفی مدل های ارزیابی میزان موفقیت رابطه همکاری، با استفاده از مدل شنکار و ریور به ارزیابی رابطه همکاری شرکت سوربن ترابر خزر و شرکت پارس جی پی اس پرداخته شود .این ارزیابی نشان از موفقیت آمیز بودن این همکاری دارد که در این مقاله عوامل موفقیت رابطه همکاری به عنوان راهکارهای حفظ و توسعه همکاری ذکر شده است.

لینک کمکی