فایل word بررسي تاثير پيش بينيهاي مالي در قيمت گذاري اقلام تعهدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير پيش بينيهاي مالي در قيمت گذاري اقلام تعهدي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پیش بینی های مالی که سالیان متمادی توسط بسیاری از مدیران و تحلیلگران مالی ارائه می شود، پیش فرضی از وضعیت مالی و عملکرد شرکت ها نشان می دهد. ارائه همزمان پیش بینی ها، زمینه های لازم برای تشخیص انعطاف پذیری نقدینگی شرکتها فراهم مینماید؛ در صورتیکه سرمایهگذاران در تصمیمگیریهای اقتصادی خود اطلاعات مالی آتی را کمتر مورد توجه قرار میدهند .هدف اصلی پژوهش حاضر، فایل word بررسي تاثير پيش بينيهاي مالي در قيمت گذاري اقلام تعهدي حسابداری است. نمونه آماری پژوهش شامل 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6 ساله از سال 1387 تا 1392 است. از تحلیل رگرسیون ترکیبی چند متغیره برای آزمون تعهدی توسط سرمایه گذاران موثر می باشد. همچنین نتایج پژوهش بیانگر سودمندی محتوای اطلاعاتی پیش بینیها درکاهش قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی است.

لینک کمکی