فایل word بررسي تاثير حاکميت شرکتي بر رابطه بين مالکيت نهادي و مديريت موجودي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير حاکميت شرکتي بر رابطه بين مالکيت نهادي و مديريت موجودي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش بررسی اثر تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش انجام پژوهش علی از نوع پس رویدادی بوده و جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعداد 91 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. دوره زمانی پژوهش از سال 1386 تا سال 1392 و برای تجزیه و تحلیل ها از مدل رگرسیون خطی(پنل دیتا) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیلی دارد. شرکت ها می توانند با توجه به تاثیر حاکمیت شرکتی اقدام به مدیریت صحیح موجودی ها نمایند.

لینک کمکی