فایل word تاثير هزينه هاي خانوار بر نرخ مواليد و نرخ مرگ و مير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير هزينه هاي خانوار بر نرخ مواليد و نرخ مرگ و مير :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش شناخت عوامل مهم تأثیرگذار بر میزان موالید و مرگ و میر می باشد .موضوع مورد مطالعه در پژوهش جای می »اقتصاد سلامت«حاضر در زیر مجموعه بخش گیرد و چون یکی از مسائل اساسی جهان امروز و همینطور موضوع این مطالعه مربوط به مسئله جمعیت است در ادامه به بررسی تاثیر هزینه های خوراکی و غیرخوراکی و درآمد بر میزان موالید و مرگ و میر خانوارهای شهری و روستایی کشور پرداخته خواهد شد .نتایج تحقیق نشان داد که در بخش شهری، افزایش هزینه های خوراکی و غیرخوراکی موجب کاهش میزان موالید می شود .اما میزان درآمد تاثیری بر نرخ موالید ندارد .در بخش روستایی نیز، افزایش هزینه های غیرخوراکی موجب کاهش نرخ زاد و ولد می شود .اما میزان درآمد و هزینه های خوراکی تاثیری بر نرخ موالید ندارد .همچنین هیچ کدام از سه متغیر فوق تاثیری بر میزان مرگ و میر شهری و روستاییان ندارند یا بهتر است بگوییم که تاثیر بسیار ناچیزی دارند و عوامل تاثیر گذار دیگری نیز وجود دارد مانند تصادفات، بیماری ها، گازهای گلخانه ای و ... که ما بدلیل نبودن دیتا بصورت شهری و روستایی متاسفانه قادر به انجام چنین مطالعه ای نبودیم.

لینک کمکی