فایل word تاثير7S مکينزي در پياده سازي ERP ، نمونه مورد مطالعه :شرکت گاز استان کهگيلويه و بويراحمد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير7S مکينزي در پياده سازي ERP ، نمونه مورد مطالعه :شرکت گاز استان کهگيلويه و بويراحمد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در دنیای رقابتی امروز سیستم های برنامه ریزی و بانک های اطلاعاتی جامع در هر شرکت یا سازمانی یکی از مهمترین فاکتورهای سیستم مدیریت اطلاعاتی موجود بوده که فرآیند استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی را ضروری می نماید. مکینزی در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ؛ (به دلیل قرار گرفتن در 7S این پژوهش با هدف بررسی تأثیر دستور کار سازمانی) در شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است .جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان رسمی 110 نفر است که به دلیل محدود بودن جامعه آماری نمونه مورد مطالعه ازشرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمد به تعداد استفاده شده است .تحقیق توصیفی-پیمایشی و از شاخه Smart PLSنرم افزار های تحقیقات میدانی می باشد .همچنین از نوع کاربردی است و بر اساس نحوهی گردآوری داده ها، این تحقیق از نوع غیر آزمایشی است .همچنین، پژوهش حاضر از نوع ، به وسیلهی ضرایب ERP مکینزی بر 7S تحقیقات همبستگی است .در این راستا، به جز بررسی تأثیر هر کدام از ابعاد مک کینزی - از بیشترین به 7S استاندارد، اولویت هر کدام از این ابعاد مشخص شده است .رتبهبندی عوامل تشکیل دهندهی کمترین- عبارتند از :مهارتها؛ کارکنان؛ سبک؛ استراتژی؛ ساختار؛ ارزشهای مشترک؛ و سیستم ها.

لینک کمکی