فایل word تئوري حل مسئله:ماتريس مشکلات سازمان با استفاده از :مدل خود و ناخود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تئوري حل مسئله:ماتريس مشکلات سازمان با استفاده از :مدل خود و ناخود :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در حقیقت مشکلات یک سازمان را می بایست بصورت یک ماتریس در نظر گرفت که همه عناصر کمتر سازمانی را میتوان یافت که از بیماری ، آن بر هم مؤثرند .اگر با دقت به اطراف خود بنگریم ، با هدف کشف علل بروز این مشکل ، ماتریس مشکلات مبرا باشد . مدیران و تصمیم گیران سازمان شروع به ، اغلب با تکیه بر تجربیات و دانش خود و بر مبنای پیش فرض های ذهنی و باورهای قبلی جستجوی علتها میکنند .در چنین وضعیتی معمولاً قبل از حصول مجموعه ای کامل از ریشه ها و عوامل . به طراحی راهکار میپردازند ، اکتشاف و فهرست نویسی علتها را متوقف نموده ، ایجاد مشکل مورد نظر در حالیکه هنوز تعداد قابل توجهی از سلولهای ماتریس مشکلات از میدان دید مدیران جستجوگر مخفی مانده است . مدل ((خود و ناخود ))تنها راه حل این معما است که ضمن بازبینی در معماری آموزش . منابع انسانی سعی در تغییر در نگرش یکایک کارکنان سازمان دارد .

لینک کمکی