فایل word تحليل تأثير فرهنگ سازماني بر کارآفريني شرکتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل تأثير فرهنگ سازماني بر کارآفريني شرکتي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه سازمان ها در راستای تحقق اهداف و مأموریت های خویش، نیازمند نیروی انسانی تحول یافته و کیفی هستند تا با استفاده از توان ذهنی و فکری خود به خلاقیت و نوآوری بپردازند و فرهنگ سازمانی یکی از منابعی است که می تواند نقش پایه ای در انگیزش و شکل دهی فعایت های کارآفرینانه داشته باشد .براین اساس این پژوهش بدنبال آن است تا رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی شرکتی را بررسی نماید. در این راستا از میان صنایع غذایی ایران، شرکت فرآورده های لبنی کاله به عنوان جامعه آماری این پژوهش انتخاب شده است و نمونه ای متشکل 247 مدیر و کارمند و به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. پس از تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، نتایج دلالت بر تأیید تأثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی شرکتی داشته و مدل ارائه شده در تحقیق از طرف داده ها مورد حمایت قرار گرفت .

لینک کمکی