فایل word طراحي و تدوين استراتژي توسعه آموزش همگاني امدادي (مطالعه موردي :جمعيت هلال احمر استان اردبيل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي و تدوين استراتژي توسعه آموزش همگاني امدادي (مطالعه موردي :جمعيت هلال احمر استان اردبيل) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

یکی از ماموریت های جمعیت هلال احمر برنامه ریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومی دراین زمینه و تربیت کادر امدادی و نیروی انسانی مورد نیاز است .با توجه به تغییرات محیطی و افزایش تنوع وماهیت حوادث وجود تفکر استراتژیک در مدیران برنامه ریز در جمعیت هلال احمر برای تدوین ، اجرا و ارزیابی برنامه استراتژیک ضروری است .در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و اتخاد تصمیم ، نحوه تفکر مدیران نقش اساسی را ایفا می کند.سوالاتی که در برنامه ریزی استراتژیک طرح می گردد پاسخ درست اش وابسته به میزان شناخت مدیران از روش های برنامه ریزی و تفکر مدیران در اتخاذ تصمیم است. برای تحقق چنین هدفی که مبتنی بر برنامه ریزی می باشد ، تدوین و طراحی استراتژی آموزش با چشم انداز کاربرد همگانی امری ضروری است .در این پروژه علمی که در جمعیت هلال احمر استان اردبیل تحقق یافته است ، برای تدوین استراتژی های آموزش همگانی از مدل دیوید و با روش دلفی با مشارکت 40 نفر از صاحب نظران و مدیران عملیاتی آموزش در جمعیت هلال احمر استفاده شده است. روش پژوهش بر اساس مدل SOWT با شیوه دلفی می باشد .با بررسی عواعل محیطی داخلی و خارجی سازمان ، یافته ها نشان می دهد وضعیت سازمانی در موقعیت محافظه کارانه قرار دارد .

لینک کمکی