فایل word عوامل ارزيابي آمادگي استقرار سيستم هاي مديريتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عوامل ارزيابي آمادگي استقرار سيستم هاي مديريتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :30

چکیده مقاله:

تغییرات سریع در محیط رقابتی، سازمانها را مجبور به اجرای سیستمهای مدیریتی میسازد تا از چرخه رقابت باز نمانند .ولیکن اجرای سیستمهای مدیریتی در سازمانها نیازمند کسب آمادگی است .به این دلیل که سازمانها برای اجرای این سیستمها، زمان و هزینه زیادی را صرف میکنند و نمیخواهند استقرار این سیستمها با شکست مواجه شود .لذا در این زمان ارزیابی آمادگی استقرار سیستمهای مدیریتی بسیار اهمیت پیدا میکند. عواملی که در ارزیابی آمادگی استقرار سیستم های مدیریتی مورد استفاده قرار می گیرد چه عواملی هستند؟ در این پژوهش برآنیم تا با بررسی 237 مقاله به معرفی این عوامل بپردازیم.

لینک کمکی