فایل word کاربرد فناوري اطلاعات در آموزش زبان انگليسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاربرد فناوري اطلاعات در آموزش زبان انگليسي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

گستردگی تحولات در فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی موجبات پیدایش نوع جدیدی از یادگیری به نام یادگیری الکترونیکی را فراهم آورد .یادگیری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوری و استفاده از دانش توزیع شده از طریق رسانه های الکترونیکی و مبتنی بر فناوری لوح های فشرده و انواع شبکه های ارتباطی همانند ماهواره و رایانه .در پژوهش حاضر با ، های اطلاعاتی مانند تلویزیون، تلفن های تصویری با هدف مقایسه ، استفاده از روش های تحقیق مطالعات کتابخانهای و آزمایشی، داده های تحقیق گردآوری و به صورت آزمایشی- چهارسلولی استفاده از فناوری اطلاعات و روش ستنی در آموزش زبان انگلیسی انجام شد و تاثیر آن مورد بررسی قرار گرفت .در این تحقیق ابتدا یک آزمون پیش آزمون از جامعه آماری 20 نفره گرفته شد و بعد از جداسازی دو گروه به دو گروه 10 نفره و بعد از آموزش به صورت سنتی و فناورانه، دو آزمون پیش آزمون و پس آزمون از جامعه آماری 10 نفری دو گروه از فراگیران زبان آموزشگاه زبان انگلیسی آریان گرفته شد و نتایج به صورت سه بخش(مکالمه،قرائت،واژگان)، از لحاظ جواب درست و غلط مورد بررسی قرار گرفت و به این نتایج رسیدیم که عملکرد فناوری اطلاعات در آموزش زبان انگلیسی نسبت به روش سنتی آن بهتر می باشد.

لینک کمکی