فایل word کيفيت و انعطاف پذيري در مديريت زنجيره ي و انتخاب شاخص هاي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کيفيت و انعطاف پذيري در مديريت زنجيره ي و انتخاب شاخص هاي آن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مدیریت زنجیره تامین شامل رویه های داخلی وخارجی است،که رویه های داخلی در چارچوب یک شرکت قرار می گیرد و رویه های خارجی شامل تعادلات بین سازمانی شرکت با تامین کنندگان و مشتریانش می شود .این روند باعث شده که تمرکز مدیریت تنها به رویه های درونی شرک تغییر کند .در این مقاله کیفیت و انعطاف پذیری زنجیره تولید را می توان به عنوان توانایی یک زنجیره تولید در نظر گرفت که به کسب منافع رقابتی و رسیدن به موفقیت کمک می نماید .جهت افزایش انعطاف پذیری و کیفیت یک زنجیره تولید، طراحی و بکارگیری شبکه های مطمئن زنجیره تولید پیشنهاد می شود. با ایجاد شبکه های زنجیره تولید، طراحی و مدیریت بخش عمده ای از یک زنجیره کامل تولید امکانپذیر خواهد بود .در درون شبکه های زنجیره تولید، می توان عوامل بالقوه ی انعطاف پذیری را جهت تحقق انعطاف پذیری بالای زنجیره تولید، گسترش دهد.این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده گردیده و برای رتبه بندی و اولویت بندی کل شاخص ها از روش ANP استفاده شده است.

لینک کمکی