فایل word مديريت تکنولوژي،تحقيق و توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت تکنولوژي،تحقيق و توسعه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

ا جهانی شدن و افزایش رقابت ،تکنولوژی نقش بسیار مهمی را برای کسب مزیت رقابتی ایفا می کند .افزایش رقابت و انگیزه بقاء بسیاری از سازمان ها را برآن داشته که فعالیت های خود را بر تولیدات اساسی و توانمندی های محوری متمرکز کنند که این امر مستلزم سرمایه گذاری در تحقیقات و ایجاد نوآوری های تکنولوژیک می باشد . انجام تحقیقات در سازمان ها با هدف حمایت از نوآوری صورت می گیرد و فعالیت های R&D باید فرصت های کسب و کار جدیدی خلق کرده و یا کسب و کار فعلی سازمان را متحول نماید. در این مقاله سعی شده تا ضمن ارائه تعریفی ازR&D به بررسی تاثیرات R&D شامل ظهور روش هی جدید کسب تکنولوژی که منجر به دسترسی به تحقیقات دانشی و توسعه ای می گردد، بررسی شاخص های تاثیرپذیر از و نوآوری در سازمان ها، معرفی برخی از فاکتورهای مرتبط با ،لزوم ممیزی R&D و نوآوری در سازمان ها، معرفی برخی از فاکتورهای مرتبط با و نوآوری در سازمان ها، معرفی برخی از فاکتورهای مرتبط با نظیر هزینه، بازار، تکنولوژی، مزیت رقابتی و چالش ها و فرصت های حاصل از فرآیند جهانی شدن بر فعالیت های در کشورهای در حال توسعه، پرداخته (R&D) شود.

لینک کمکی