فایل word نگاهي به رابطه بين رشد و توسعه اقتصادي با مصرف انرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نگاهي به رابطه بين رشد و توسعه اقتصادي با مصرف انرژي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي علوم مديريت نوين و برنامه ريزي فرهنگي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

رشد اقتصادی بالا، همواره از اهداف اصلی سیاستگذاران و اقتصاددانان محسوب می شود. در این زمینه مطالعات متعددی انجام شده که نشان دهنده سرعت متفاوت روند رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای جهان می باشد. این موضوع تا حد زیادی به سطح مصرف کارایی انرژی بستگی دارد. از طرفی بهبود سطح زندگی مرد و مکانیزه شدن تولید به منظور ارتقای سطح بهره وری کار، افزایش سریع مصرف انرژی را به دنبال دارد. هدف از این پژوهش فایل word نگاهي به رابطه بين رشد و توسعه اقتصادي با مصرف انرژي می باشد که به روش مروری انجام گردیده و اطلاعات مورد نیاز به کمک داده ها و اسناد کتابخانه ای و همچنین دیگر پژوهش های موجود در این زمینه گردآوری شده است و در پایان به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است.

لینک کمکی