فایل word بهينه سازي سوخت و آناليز اگزرژي چيلر جذبي دو اثره با پيش گرم کردن مبرد توسط نيروگاه سيکل ترکيبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بهينه سازي سوخت و آناليز اگزرژي چيلر جذبي دو اثره با پيش گرم کردن مبرد توسط نيروگاه سيکل ترکيبي :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در این مطالعه به بهینه سازی مصرف سوخت و تحلیل اگزرژی یک چیلر جذبی دو اثره لیتیوم برماید/آب، اهمیت، ضرورت و جنبه های نوآوری آن که توسط گازهای داغ خروجی از نیروگاه سیکل ترکیبی پیش گرم می شود پرداخته شده است. در ادامه، ضمن مروری بر تحقیقات انجام شده پیشین انواع نیروگاه ها، سیستم سرمایش و گرمایش آنها، منابع اتلاف حرارت و بازیافت آنها معرفی شده اند. در ادامه به معرفی اجزاء چیلرهای جذبی، ضریب عملکرد آنها، تاثیرات تبدیل چیلر جذبی تک اثره به دو اثره، بررسی راندمان چیلر جذبی و همچنین معایب و مزایای آن پرداخته شده است. به منظور مدل سازی ترمودینامیکی و اگزرژی چیلر جذبی دو اثره از نرم افزار حل معادلات مهندسی استفاده شده است. به کمک آلگوریتم ژنتیک و قابلیت بهینه سازی نرم افزار سیستم از لحاظ ترمودینامیکی و اگزرژی بهینه شده است. در این تحقیق توابع هدف مورد نظر به ترتیب ضریب عملکرد سیکل و بازده قانون دوم ترمودینامیک می باشد. در پایان نیز ضمن انجام آنالیز حساسیت و بررسی اثر پارامترهای عملکردی سیستم بر روی کارآیی ترمودینامیکی و اگزرژی، نتایج حاصل از مدل سازی مورد تحلیل قرار گرفته است.

لینک کمکی