فایل word تحليل اگزرژواکونوميک سيکل تبريد تراکمي جذبي کسکد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل اگزرژواکونوميک سيکل تبريد تراکمي جذبي کسکد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس مبدل هاي گرمايي چيلر و برج خنک کن

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

این مقاله نتایج تحلیل اگزرژی ، انرژی و اگزرژواکونومیک را برای سیکل تبرید جذبی تراکمی ارایه می دهد. تحلیل بروش ریاضی و شبیه سازی کامپوتری بکمک نرم افزار EES و بهینه سازی از نرم افزار مطلب استفاده شده است . کارآیی اگزرژی سیکل و کارآیی قانون دوم سیکل مورد بررسی قرارگرفته شده و هزینه های تخصیص داده شده ، تخریب اگزرژی ، هزینه متوسط هر واحد اگزرژی و فاکتور اگزرژی شبیه سازی گردیدو نتایج تحلیل با مقالات مشابه صحت سنجی شداین مطالعه خاطرنشان می سازد که تحلیل اگزرژواکونومیک اطلاعات واقعی تری نسبت به تحلیل اگزرژی و تحلیل انرژی محض ارایه می دهد..

لینک کمکی