فایل word تحليل عددي مبدل حرارتي پوسته و لوله در واحد گاز و گاز مايع 800 با استفاده از مغشوش کننده هاي متفاوت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل عددي مبدل حرارتي پوسته و لوله در واحد گاز و گاز مايع 800 با استفاده از مغشوش کننده هاي متفاوت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : هشتمين کنفرانس مبدل هاي گرمايي چيلر و برج خنک کن

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

مبدل های حرارتی پوسته لوله ای در بین خانواده بزرگ مبدل های حرارتی بیشترین استفاده را دارند. پایین بودن میزان ضریب انتقال حرارت در سمت پوسته مبدل ها معمول، به نحوی است که احتمال بوجود آمدن نواحی مرده و در نتیجه تشکیل رسوب در آنها زیاد و میزان افت فشار بالا است. با توجه به استفاده از بافل های نوع قطاعی ساده در مبدل صنعتی مورد مطالعه و کاهش راندمان مبدل در طی چند سال اخیر، امکان پژوهش بر روی بافل های نوع جدید در راستای افزایش راندمان بوجود آمده است. ابتدا بافل های قطاعی و مارپیچ با استفاده از نرم افزا Aspen B-JACTM مقایسه شده و نتایج با داده های صنعتی اعتبار سنجی شده است. در فاز بعد قسمتی از مبدل با تحلیل عددی سه بعدی و با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، مبدل با استفاده از بافل های موجود با وجود انتقال حرارت مناسب، افت فشار شدید را در سمت پوسته ایجاد می کند، استفاده از بافل های مارپیچ و نردبانی افت فشار را به ترتیب 84 و 78 درصد بهبود بخشیده و هزینه برگشت سرمایه برای بافل مارپیچ کمتر از 3.5 سال و بافل نردبانی 5.5 برآورد شده است. پیشنهاد نهایی با توجه به نتایج استفاده از بافل مارپیچ به جای بافل قطاعی است.

لینک کمکی