فایل word تحليل انتقال حرارت پره هاي متخلخل بادرنظر گرفتن انتقال حرارت جابجايي وتشعشعي همراه با منبع حرارتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل انتقال حرارت پره هاي متخلخل بادرنظر گرفتن انتقال حرارت جابجايي وتشعشعي همراه با منبع حرارتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي مکانيک - مواد و فناوري هاي پيشرفته

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

دراین مقاله انتقال حرارت انواع پره متصل به یک سطح پایه مورد بررسی تحلیلی قرارمیگیرد ضخامت درراستای طول پره متغیر است فرض شده است که پره دارای حجم متخلخل بوده و ازجنس SIC کاربید سیلیسیوم باشند به منظور نوشتن معادله انتقال حرارت برای پره متخلخل ازموازنه انرژی و مدل دارسی استفاده شده است برای تحقیق صحت و دقت حل تحلیلی جوابها درچندحالت خاص درروش تحلیلی تقریبی کولیکیشن باجواب حاصل ازحل عددی به روش رانج کوتا مرتبه چهارمقایسه شده است همچنین جهت حل عددی ازروش اجزا محدود توسط نرم افزار flex pde استفاده شده است درادامه به بررسی اثرپارامترهای موثربرتوزیع دما و نرخ انتقال حرارت پره پرداخته شده و پارامترهای مورد بررسی دراین پژوهش شامل نسبت تخلخل پارامترنمایانگر شکل پره n شاخص توان ضریب انتقال حرارت جابجایی m و ضخامت بی بعد شده

لینک کمکی