فایل word تحليل انرژي واگزرژي نيروگاه مشهد واحدبخار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل انرژي واگزرژي نيروگاه مشهد واحدبخار :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

تولیدمصرف و توزیع انرژی به عنوان یکی ازکلیدی ترین شاخصهای توسعه یافتگی و پیشرفت محسوب می شود به همین دلیل طراحیس یستم های نووبهینه سازی درحال کار باید شامل تحلیل کاملی ازانرژی و اگزرژی باشد تحلیل اگزرژی به همراه انرژی امکان بررسی دقیق و پیدا کردن عوامل موثربرافزایش بهره وری را فراهم می کند دراین کار یک نیروگاه سیکل بخار به صورت کامل موردبررسی و تحلیل انرژی و اگزرژی قرارگرفت باتوجه به نتایج بدست آمده ازتحلیل انرژی مشخص شد که تلفات انرژی عمدتا دربویلر و توربین روی میدهد درحالیکه تلفات ازکندانسور باتوجه به وجود مبدلهای تغذیه کمترین مقدار است ازسویدیگر تحلیل اگزرژی نشان داد که بیشترین تلفات اگزرژی دربویلر اتفاق می افتد عوامل موثر دراین تحقیق د بی بخار دبی سوخت و نمودارترمودینامیکی سیکل باتوجه به اطلاعات فشارودما و همچنین توان تولیدشده نیروگاه است

لینک کمکی