فایل word تحليل ايمني دريک جايگاه سوخت با روش fta

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل ايمني دريک جايگاه سوخت با روش fta :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف ازاین مطالعه تعیین سطح اگاهی ازخطرات و اقدامات ایمنی درمیان ایستگاه های پمپ بنزین و ارزیابی شیوه های ایمنی موجود درپمپ بنزین ها می باشد رشدشهری باعث به جلوافتادن توانایی دولت برای ایجادزیرساختهای ضروری تصویب و اجرای قانون برای ایمنی محیط زیست گردیده است متناسب با این رشد استفاده ازخودروها و وسایل انتقال بیشتر و درنتیجه دامن زدن به خدمات ضروری می باشد بسیاری ازعوامل که منجر به ایجادموقعیت خطرناک درایستگاه های پمپ بنزین میشود عبارتندازپاکسازی خطر به دلیل حمل ونقل لغزش سقوط لیزخورن بی دقتی خطرات آتش سوزی خطای الکتریکی موارد متفرقه و موارد درمان پزشکی که طبق فعالیت های ثبت شده متوجه این موضوع میشخص میشود که بسیاری ازشرایط ناامن و اعمال ناایمن که اتفاق می افتد به دلیل رفتارهای انسان است کاهش دروقوع این حوادث ناامن را میتوان با اصلاح رفتارانسان بهبود بخشید براساس انالیزدرخت خطا FTA و تجزیه و تحلیل خطروریسک یاعوامل خطرزای فرایند و موادبااستفاده ازدرخت خطا جدول عامل درایستگاه های پمپ بنزین تعیین و ایجاداتش سوزی و انفجار بررسی گردید بااستفاده ازساده سازی جبرپولی مجموعه مسیرها و برشهای حداقل سیستم بدست آورده شد

لینک کمکی